Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

WondConnect

Specialist wondzorg te Ronse

Welkom bij WondConnect!

Een adequate wondverzorging vergt expertise en kennis. Het is van essentieel belang om een globaal beeld te krijgen van de oorsprong, de tijdsspanne, de evolutie en de algemene toestand van de patiënt. De fysische en psychologische impact van een trage wondheling kunnen ergernis doen ontstaan zowel bij de patiënt, zijn naasten als de zorgverlener. Naast het streven naar een volwaardige esthetische wondheling wil ik benadrukken dat WondConnect steeds bereid is om multidisciplinair met uw behandelde arts en/of thuisverpleegkundige een haalbaar wondzorgtraject te bepalen.  

Gezien de complexiteit en evolutie in de wondverzorging, een diversiteit aan therapeutische behandelingen alsook de steeds groeiende keuze aan wondverbanden, heb ik besloten om mij te specialiseren in de wondverzorging en dit voor alle type wonden. Na een twee-jarige opleiding bij 'Eduwond' in associatie met Uz Gent, heb ik de titel verkregen van 'Verpleegkundige Specialist in de Wondzorg'.

Na bespreking van uw actuele algemene toestand, de reeds toegepaste behandelingen, onderzoek en verzorging van uw wonde zal er per briefwisseling een grondig verslag verstuurd worden naar uw behandelende arts en/of thuisverpleegkundige. Door middel van deze brief zal uw arts of verpleegkundige een actueel beeld krijgen aangaande uw wonde alsook de voorgestelde behandeling en de eventuele bijkomende te plannen onderzoeken.

Brandwonden

Skintear

Voetverzorging

Ulcera

Decubitus